Proces-certificering

Hvorfor blive en proces-certificeret skole, der arbejder med veje til mindre skældud?

Mange børn får skældud, selvom det er det værste de ved. Og mange lærere og pædagoger skælder ud, selvom de ikke ønsker det:

“Det påvirker min personlighed negativt og skaber en spiral af negative tanker om mig selv og mine evner” Lærer om skældud
“Man får det så dårligt, at man overvejer at løbe hjem” Dreng i 3. klasse om skældud

Mindre skældud giver øget trivsel hos både børn og voksne – og dermed mere læring
Gennem arbejdet med veje til mindre skældud styrkes relationen mellem børn, unge og voksne og stemningen i klassen bliver bedre. Hermed øges trivslen og det faglige udbytte:

“Jeg har meget respekt, hvis en lærer ikke skælder ud, men siger tingene på en pæn måde og lytter til eleverne” dreng 7. klasse
“Vi lærer mest i de timer, hvor læreren ikke er sur” elev i 7. klasse

Hvordan bliver din skole en proces-certificeret skole, der arbejder med veje til mindre skældud?
Processen er 3-årig og I vil skulle arbejde med 3 milepæle, der beskrives i en inspirations-manual med konkrete idéer og anvisninger, der kan tilpasses lige præcis jeres skole. De tre milepæle tager udgangspunkt i den forskning, de undersøgelser og den metode, der er samlet og beskrevet i vores bog Skole uden Skældud (Dafolo 2020).

Et eksempel på
en proces-certificering

på Herskind Skole og Børnehus i Skanderborg:

Vi arbejder tæt sammen med Herskind Skole og Børnehus i Skanderborg. De er i fuld gang med proces-certificeringen, og her kan du læse konkrete eksempler på deres arbejde med de 3 milepæle:

– Personalegruppen på skolen har deltaget i en workshop om veje til mindre skældud og et længerevarende efteruddannelsesforløb om professionel relationskompetence, hvor konkrete veje til mindre skældud er i fokus.
Her kan du læse om indholdet i personaleworkshoppen

– Skolebestyrelsen er inddraget.

– Processen nævnes i skolens stillingsopslag, og de har lige ansat en pædagog, der glæder sig til at arbejde målrettet med veje til mindre skældud.

– På skolens hjemmeside bliver processen beskrevet.

Vil du gerne ringes op

og høre mere om proces-certificeringen?

Så skriv en mail til Mette. Hun vil glæde sig til at fortælle dig mere om, hvordan en proces-certificering kunne komme til at foregå på lige præcis din skole. Her er hendes mailadresse: mette@louiseklinge.dk

Læg evt. også vejen forbi vores FB-gruppe, hvor vi løbende deler nyheder om proces-certificeringen mv.