Proces henimod mindre skældud

Hvorfor arbejde systematisk med veje til mindre skældud?

Mange børn får skældud, selvom det er det værste de ved. Og mange lærere og pædagoger skælder ud, selvom de ikke ønsker det:

“Det påvirker min personlighed negativt og skaber en spiral af negative tanker om mig selv og mine evner” Lærer om skældud
“Man får det så dårligt, at man overvejer at løbe hjem” Dreng i 3. klasse om skældud

Mindre skældud giver øget trivsel hos både børn og voksne – og dermed mere læring
Gennem arbejdet med veje til mindre skældud styrkes relationen mellem børn, unge og voksne og stemningen i klassen bliver bedre. Hermed øges trivslen og det faglige udbytte:

“Jeg har meget respekt, hvis en lærer ikke skælder ud, men siger tingene på en pæn måde og lytter til eleverne” dreng 7. klasse
“Vi lærer mest i de timer, hvor læreren ikke er sur” elev i 7. klasse

Hvordan kan jeres skole arbejde systematisk med veje til mindre skældud?
I kommer til at arbejde med flere konkrete milepæle, der beskrives i en inspirations-manual med konkrete idéer og anvisninger, der kan tilpasses lige præcis jeres skole. Milepælene tager udgangspunkt i den forskning, de undersøgelser og den metode, der er samlet og beskrevet i vores bog Skole uden Skældud (Dafolo 2020).

Et eksempel på
en proces imod mindre skældud

på Herskind Skole og Børnehus i Skanderborg:

Vi arbejder tæt sammen med Herskind Skole og Børnehus i Skanderborg. De er i fuld gang med processen, og her kan du læse konkrete eksempler på deres arbejde med milepælene:

– Personalegruppen på skolen har deltaget i en workshop om veje til mindre skældud og et længerevarende efteruddannelsesforløb om professionel relationskompetence, hvor konkrete veje til mindre skældud er i fokus.
Her kan du læse om indholdet i personaleworkshoppen

– Skolebestyrelsen er inddraget.

– Processen nævnes i skolens stillingsopslag, og de har lige ansat en pædagog, der glæder sig til at arbejde målrettet med veje til mindre skældud.

– På skolens hjemmeside bliver processen beskrevet.

Vil du gerne ringes op

og høre mere om processen henimod mindre skældud?

Så skriv en mail til Mette. Hun vil glæde sig til at fortælle dig mere om, hvordan en proces-certificering kunne komme til at foregå på lige præcis din skole. Her er hendes mailadresse: info@eduk.dk

Læg evt. også vejen forbi vores FB-gruppe, hvor vi løbende deler nyheder om proces-certificeringen mv.